dns

سرویس رفع تحریم DNS

dns

سرویس رفع تحریم dns فارس پینگ برای اولین بار در 2 سال فعالیت خود تصمیم به اجرای این پروژه کرده و با بهترین کیفیت کاربران خود را پشتیبانی میکند
سرویس ها کاملا خصوصی و ویژه می باشند و تقریبا تمامی بازی ها ، برنامه ها و سایت هایی که تحریم هستند را به راحتی و با سرعت خیلی زیاد عبور می دهد ، این سرویس همانند سرویس های dns جهانی می باشد ولی با این تفاوت که چون خصوصی هستند بدون ایراد و مشکل میتوانید در کنسول ، موبایل ، کامپیوتر استفاده کنید برای خرید کافیست از طریق لینک زیر خرید خود را انجام داده سپس از طریق پشتیبانی ارتباط برقرار کنید تا خرید شما تکمیل شود
سرویس dns فقط برای عبور از تحریم هاست و تاثیری در اینترنت ، پینگ یا فیتلرینگ ندارد و در واقع پینگ واقعی شما در بازی هارا به نمایش می گذارید

سرویس های تست شده